Brolægning - Aut. kloakmester - Anlæg

Vejdirektoratet - Ny cykelsti mellem Vetterslev - Buske

Arbejdet er udført for Vejdirektoratet. Vi skal vi flytte omkring 40.000 tons jord, hvor vi genindbygger omkring 15.000 tons af den afgravede jord - den interne jordflytning håndteres med vores egne maskiner samt lastbiler.

Vi indbygger ca. 10.000 tons indbygnings jord og derefter ca. 20.000 tons nye bund materialer.

Vi graver små 4 km grøfte trug, som skal kunne håndtere de store regnvandsmængder, samtidig sætter vi Ø1250 betonbrønde ned og laver nye kloakledninger på udvalgte strækninger i Ø315 plast. På modsatte side af den dobbeltrettede cykelsti, graver vi et nyt regnvandsbassin, som forsinker regnvandet inden det bliver udledt i kloaknettet.

Vi er medlem af

  • Danske Kloakmestre logo
  • Brolæggerlauget logo
  • Dansk byggeri logo