For oversigt over udførte projekter, se referencer

Hovedsæde Hoffmann Glostrup - granitfliser


Omsætning af chausser i tværskifte før/efter


Karen Blixens Plads - slotsgrus før/efter


Ny anlæg, belægning og støttemur


Blomst sat i chaussésten


Hotel Marina, Vedbæk


Gårdmiljø


Terrasse


Fortorv


Støttemur og trappe


Terrasse og støttemur


Sti, terrasse og trapper


Totalentreprise anlæg - Ny Ellebjerg i Valby


Svogerslev Kirke


Næstved Gågade


Allehelgenskirke


Teglholmen


Privatkunde projekter


Holmen


Overkørsler og trapper


Vi er medlem af


Würtz Brolægning og Anlæg


Würtz Brolægning og Anlæg - Industrivej 57 - 4683 Rønnede
Telefon: +45 20 71 63 99
mail@wurtz.as