Brolægning - Aut. kloakmester - Anlæg

Nykøbing Falster Torv

Hele projektet er udført i specielfremstillede jetbrændte svenske chaussésten ca. 5000 kvm eller 470.000 stk chaussésten. Den store åbne plads er sat i lige skifter i grus, vandrender og belægning omkring Bjørnebrønden er sat i beton. Hele belægningen er fuget med ovntørret kvartsand og forseglet med ResiBlok22.

Langs Torvet på Vestensborg Allé er chausséstenene sat i beton, med vejprofil med 8 cm pilehøjde.

Vi er medlem af

  • Danske Kloakmestre logo
  • Brolæggerlauget logo
  • Dansk byggeri logo