Brolægning - Aut. kloakmester - Anlæg

Bertha von Süttners vej - Vej og kloakprojekt

Arbejdet er udført for NRE A/S. Der er udskiftet en Ø250 betonledning til en Ø400 beton ledning - hvor vi har været 4 til 5 meter i jorden. Vi har udgravet og bortskaffet forurenet jord jf. samarbejde med MOE A/S, samt indbygget nye materialer i udgravning.

Vi har udført nye regnsvandsledninger i pp Ø250 og Ø160 ledninger, samt sat Ø425 afvandingsbrønde på hele den nye vejstrækning.

Vi har etableret ny vejkasse, hvor vi herefter har sat nye kantsten, lavet nye fortove og nye cykelstier. Det er udført i fortovsfliser 80x62,5 og chaussésten i Nordisk Mix, og overkørsler er sat i gl. slidte brosten med bordurstens bånd. Sluttelig har veje og cykelstier fået helt ny asfalt.

Vi er medlem af

  • Danske Kloakmestre logo
  • Brolæggerlauget logo
  • Dansk byggeri logo