Brolægning - Aut. kloakmester - Anlæg

Jobopslag

Vi søger brolægggere, anlægsstruktøre, grå anlægsgartnere og folk med erfaring.

Vi søger brolæggere, anlægsstruktøre og folk med erfaring indenfor anlæg, gerne sjak, der vil være i et firma hvor kvalitet er i højsædet.

Lønnen aftales individuelt, og der er mulighed for akkordarbejde, samtidig gives der fast skurtillæg - om der er skur eller ej.

Vi sætter det sociale højt og holder både sommerfest, julefrokost og juleafslutning.

Har du lyst til at være medspiller i et firma i vækst, er det måske lige dig vi mangler.

Vi ser frem til at høre fra dig på tlf.: 20 71 63 99 eller mail@wurtz.as


Informationspligt jobansøgere

Når du ansøger hos Würtz Gruppen A/S, og vi modtager personoplysninger fra dig, har vi en oplysningspligt over for dig og skal derfor oplyse dig om,

* at du altid kan kontakte den dataansvarlige hos os, som er: Louise Würtz, mail: mail@wurtz.as og telefon: 20 71 63 99

* at formålet med at gemme dine personoplysninger er at kunne vurdere dine kvalifikationer i forhold til jobbet,

* at retsgrundlaget er aftale/kontrakt, da det er nødvendigt for arbejdet i forbindelse med indgåelse af en eventuel ansættelseskontrakt,

* at oplysningerne slettes 6 måneder efter afslag – ved ansættelse fortsættes opbevaringen,

* at du har ret til at anmode om indsigt i, og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af behandling, eller til at gøre indsigelse mod behandling,

* at du skal give et frivilligt samtykke til afgivelse af særlige eller følsomme oplysninger (f. eks. straffeattest, helbredsoplysninger, medlemskab af navngiven fagforening mm.) - og at du altid har ret til at trække dit samtykke tilbage, hvilket dog undertiden kan tænkes at medføre, at vi ikke kan ansætte dig/fortsætte ansættelsen, f.eks. hvis en ren straffeattest er nødvendigt for ansættelsen, og

* at du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, datatilsynet.dk.

Vi er medlem af

  • Danske Kloakmestre logo
  • Brolæggerlauget logo
  • Dansk byggeri logo